Fatemeh Ghorbani

B.Sc

کاربرد جدید کپچا

Abstract

کپچا برنامه ای است که وبسایت ها را دربرابر ربات ها، با ایجاد تست هایی که انسان میتواند به راحتی حل کند اما ماشین نمیتواند ، محافظت میکند.به عنوان مثال انسان میتواند متنی را که از حالت طبیعی خودش خارج شده بخواند اما ربات نمیتواند. کپچا )تست تورینگ عمومی به کامپیوتر ها و انسانها به جزکدها(است که تعیین می کند که آیا یک درخواست یا ارسال آنلاین توسط یک انسان یا یک کامپیوتر بوده است یا خیر.با پیشرفت هوش مصنوعی به نظر میرسد که کپچاها به روزهای پایانی عمر خودشان نزدیک شدند اما شاید بتوان از آنها در جایگاه و کاربرد متفاوتی استفاده کرد.